КЛАСТЕР 12: Координаційних дій, поширення-представлення результатів та міжнародний менеджмент

Паспорт кластеру: координація діяльності Української національної технологічної платформи «Агропродовольча», організація зовнішньої і внутрішньої фінансової підтримки її фінансування, сприяння надходженню інвестиційв аграрний і харчовий сектори економіки, забезпечення реалізації інноваційних смарт-біо-нанотехнологій в Україні, підтримка і збереження наукового потенціалу України, політичний та бізнес-діалоги. Керуючий: проф. Надія Бойко,  Ужгородський національний університет. Юридична адреса: пл. Народна, 1, м. Ужгород, 88000, Україна. E-mail: nadiya.boyko@gmail.com, bilakpp@gmail.com. Чому…

КЛАСТЕР 11: Соціально-економічний кластер «Біоекономіка для заснованого на знаннях суспільства» («BioECONOMY4SOCIETY»)

Паспорт кластеру:  конкурентоспроможна біоекономіка; тенденції розвитку національних, європейських та світових аграрних ринків; зміни у харчовій поведінці споживачів; соціологічний моніторинг інноваційних можливостей агропромислового виробництва; комерціалізація результатів науково-технічної діяльності аграрної науки; прогнозування культури харчування; роль ціни на різні продукти харчування та їх вплив на різні соціальні прошарки населення;  соціальні аспекти діяльності транснаціональних мереж та організацій у виробничо-збутовій…

КЛАСТЕР 10: Ринки

Паспорт кластеру: Закарпатська обласна громадська організація «Громадська Асоціація Розвитку Територій» («ГАРТ») є місцевою громадською організацією, створеною задля сприяння залученню державних ресурсів та зарубіжних інвестицій для створення, підтримки та розвитку підприємництва, екологічно безпечних високотехнологічних і наукомістких виробництв, створення сприятливих умов для прискорення соціально-економічного розвитку міст і регіону в цілому, підвищення їх конкурентоспроможності, сприяння заохоченню та використанню соціальних…

КЛАСТЕР 9: Комунікація, навчання та передача технологій

Паспорт кластеру: сприяння процесам трансферу технологій, просування інновацій, поширення знань, а також підвищення рівня використання ІКТ в аграрно-продовольчому секторі. Керуючий: Іван Кульчицький, заступник директора Львівського центру науки, інновацій та інформатизації, президент ГО «Агенція Європейських Інновацій», координатор національних контактних пунктів 7РП в Україні «Інформаційно-комунікаційні технології» та «Дослідження на користь малих і середніх підприємств», керівник проектів FP7-ICT (українська частина).…

КЛАСТЕР 8: Нанотехнології

ІННОВАЦІЇ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ: в аграрному і продовольчому секторі та медицині Паспорт кластеру: Розробка і використання екологічно безпечних нанодезінфектантів нового покоління на основі додатків олігодинамічних металів (наносрібло, наномідь, нанозолото та інші) у колоїдних розчинах на базі природних біополімерів (хітозан, декстран тощо), високомолекулярних сполук (ПЕГ, ПВС), зокрема у ветеринарії, на заміну хімічних дезінфектантів, яким притаманна потужна біоцидна дія,…

КЛАСТЕР 7: Здоров’я людини

Паспорт кластеру: новітні підходи до діагностики та лікування алергічних, аутоімунних та інфек-ційних хвороб (герпесвірусних інфекцій), імунозалежного непліддя. Керуюча: професор Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького Ірина Олександрівна Могільовкіна. Юридична адреса: Донецький національний медичний університет, кафедра акушерства, гінекології і перинатології ФІПО,просп. Ілліча, 16, м. Донецьк, 83003, Україна. E-mail: imogilevkina@gmail.com.   Чому Донецький національний медичний університет ім. М. Горького?…

КЛАСТЕР 6: Здоров’я тварин

Паспорт кластеру: стале виробництво високоякісної продукції тваринництва шляхом: контролю за здоров’ям тварин та  їх добробутом; забезпечення низхідного та висхідного  відслідковування харчового ланцюга виробництва тваринницької продукції; впровадження засобів для сталого виробництва  продукції тваринництва; оцінка мікробіологічного ризику щодо  нових та відомих умовно-патогенних мікроорганізмів в процесі виробництва продукції тваринництва  в зв’язку з змінами клімату та екологічними проблемами; оцінка хімічного…

КЛАСТЕР 5: Здоров’я рослин

Паспорт кластеру: якість урожаю зернових колосових культур, кукурудзи та інших культур; високоефективні екологічно безпечні технології живлення та захисту сучасних сортів озимої пшениці, інших зернових колосових культур, кукурудзи; специфічні для сорту системи живлення та захисту; біофортифікація культурних рослин; екологічно безпечні пестициди, регулятори росту рослин та їх залишки; екологічно безпечні технології азотного, фосфорного та калійного живлення; мікроелементи; ICP-спектроскопія,…

КЛАСТЕР 4: Безпека та якість їжі

Паспорт кластеру: оцінювання безпеки і якості продовольчої сировини і харчових продуктів, конструювання функціональних харчових продуктів, розроблення і впровадження навчальних та просвітницьких програм у галузі безпеки харчування. Керуючі: ректор Білоцерківського національного аграрного університету (БНАУ), член-кор. НААН, проф. Анатолій Степанович Даниленко; проректор з наукової роботи, проф. Володимир Володимирович Сахнюк, проф. Тетяна Миколаївна Димань. Юридична адреса: БНАУ, пл. Соборна,…

КЛАСТЕР 3: АГРОЕКОЛОГІЯ: ХАРЧОВИЙ ЛАНЦЮГ І НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Паспорт кластеру: охорона навколишнього середовища, замкнені цикли в агроекосистемах, біоенергетика, органічне виробництво, агроекологічний моніторинг з використанням космічної інформації, охорона ґрунтів від деградації, адаптація до змін клімату та кращі сільськогосподарські практики, баланс парникових газів в агроекосистемах, виробництво безпечних продуктів харчування, значення якості ґрунтів у формуванні безпечної продукції, життєві цикли продукції у харчовому ланцюгу. Керуючі: директор Інституту агроекології…